Vekaletname

                        VEKALETNAME BİLGİLERİ

 

Av.YAŞAR ÖZER                  İst. 2 Nolu Barosu Sicil No: 534

Av. Halil BADEM                  İst. 2 Nolu Barosu Sicil No: 537

Av. Mehmet ALDEMİR       İst. 1 Nolu Barosu Sicil No: 26566

Av. Yusuf ERKUŞTAN         İst. 2 nolu Barosu Sicil No: 928

Av. Osman KÜNYE              İst. 1 Nolu Barosu Sicil No:49513 

Av. Betül TOPAL                  İst. 2 nolu Barosu Sicil No: 1412

Av.Esennur SARIHAN         İst. 2 nolu Barosu Sicil No:1738

Av. A.Zübeyir ÇALIŞKAN    İst. 1 Nolu Barosu Sicil No: 77446 

 

İzzetpaşa mah. Ayazma yolu Sokak. No:3/2 İş Mont Mağazası Üstü Şişli/İstanbul

 İrtibat Numarası: 0212 343 63 94-95

BİLGE HUKUK VE ARABULUCULUK BÜROSU

 

VEKALETNAME ÇIKARTACAK KİŞİLERİN BÜROMUZU ARAYIP, AVUKATLARIN TC KİMLİK NUMARALARINI ALMALARI VEYA BÜROMUZA UĞRAYIP TC KİMLİK NUMARALARININ OLDUĞU KARTVİZİTLERİ EDİNMELERİ GEREKMEKTEDİR. 

Özel kişiler noterde vekaletname düzenlerken nüfus cüzdanı ya da pasaportlarını ibraz etmek zorundadırlar.

 

VERİLECEK YETKİLER


Daha sonradan yeni vekaletname düzenlemek zorunda kalmamak için şimdiden aşağıdaki yetkilerin de vekâletnamede geçmesini noter çalışanına özellikle söyleyiniz. Bu yetkiler;

Ahzu kabz, sulh, ibra, davadan ve temyizden feragat, kabul, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurma, arabulucuya başvurma, vazgeçme, tebliğ alma, mal beyanında bulunma, temlik etme, adli sicil kaydı isteme, yaş ve ad - soyad değiştirme davası açma yetkileridir.

 

 

ŞİRKETLER TARAFINDAN VERİLECEK VEKÂLETLERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR


Şirket adına çıkartılacak vekâletlerdeşirket adına vekâleten şahsı adına asaleten" ibaresini yazdırmanız halinde, tek vekâletle hem şirketiniz hem de şahsınız için vekâletname vermiş olursunuz. Gerektiğinde tekrar vekâlet çıkartmakla uğraşmazsınız. Şirket veya başka bir tüzel kişi adına vekâletname verecekseniz temsil belgeniz ile imza sirkülerini de yanınızda bulundurunuz.

 

 

BOŞANMA VE BOŞANMANIN TENFİZİ DAVASI İÇİN VERİLECEK VEKÂLETLERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR


Boşanma vekâletnamesi ya da tanıma tenfiz davası olduğu notere mutlaka söylenmelidir.

Notere 2 fotoğrafla ve nüfus cüzdanı ile gidilmelidir. Tanıma tenfiz davası için çıkartılacak vekâlette tanıma/tenfiz için vekâlet verildiği mutlaka belirtilmelidir. Tanıma tenfiz davası açılabilmesi için kesinleşmiş yabancı mahkeme kararının, apostılle belgesinin ve vekâletlerin orijinalleri ile resmi makamlarca onaylanmış Türkçe tercümelerinin gönderilmesi gerekmektedir.