Vekaletname

Av.YAŞAR ÖZER İst. Barosu Sicil No: 22957

Av. Halil BADEM İst. Barosu Sicil No: 23066

Av. Mehmet ALDEMİR İst. Barosu Sicil No: 26566

Av. Yusuf ERKUŞTAN İst. Barosu Sicil No: 32050

Av. Erkan YILMAZ İst. Barosu Sicil No:22819

Av. Osman KÜNYE İst. Barosu Sicil No:49513 

Av. Betül TOPAL İst. Barosu Sicil No:52350

Av. Eda Dalgıç AVARA İst. Barosu Sicil No: 

İzzetpaşa mah. Ayazma cad. No:3/2 İş Mont Mağazası Üstü Şişli/İST. Tel: 0212 343 63 94-95

BİLGE HUKUK BÜROSU

 

VEKALETNAME ÇIKARTACAK KİŞİLERİN BÜROMUZU ARAYIP, AVUKATLARIN TC KİMLİK NUMARALARINI ALMALARI VEYA BÜROMUZA UĞRAYIP TC KİMLİK NUMARALARININ OLDUĞU KARTVİZİTLERİ EDİNMELERİ GEREKMEKTEDİR. 

Özel kişiler noterde vekaletname düzenlerken nüfus cüzdanı ya da pasaportlarını ibraz etmek zorundadırlar.

VERİLECEK YETKİLER

Daha sonradan yeni vekaletname düzenlemek zorunda kalmamak için şimdiden aşağıdaki yetkilerin de vekâletnamede geçmesini noter çalışanına özellikle söyleyiniz. Bu yetkiler;

Ahzu kabz, sulh, ibra, davadan ve temyizden feragat, kabul, vazgeçme, tebliğ alma, mal beyanında bulunma, temlik etme, adli sicil kaydı isteme, yaş ve ad - soyad değiştirme davası açma yetkileridir.

ŞİRKETLER TARAFINDAN VERİLECEK VEKÂLETLERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Şirket adına çıkartılacak vekâletlerdeşirket adına vekâleten şahsı adına asaleten" ibaresini yazdırmanız halinde, tek vekâletle hem şirketiniz hem de şahsınız için vekâletname vermiş olursunuz. Gerektiğinde tekrar vekâlet çıkartmakla uğraşmazsınız. Şirket veya başka bir tüzel kişi adına vekâletname verecekseniz temsil belgeniz ile imza sirkülerini de yanınızda bulundurunuz.

BOŞANMA VE BOŞANMANIN TENFİZİ DAVASI İÇİN VERİLECEK VEKÂLETLERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Boşanma vekâletnamesi ya da tanıma tenfiz davası olduğu notere mutlaka söylenmelidir.

Notere 2 fotoğrafla ve nüfus cüzdanı ile gidilmelidir. Tanıma tenfiz davası için çıkartılacak vekâlette tanıma/tenfiz için vekâlet verildiği mutlaka belirtilmelidir. Tanıma tenfiz davası açılabilmesi için kesinleşmiş yabancı mahkeme kararının, apostılle belgesinin ve vekâletlerin orijinalleri ile resmi makamlarca onaylanmış Türkçe tercümelerinin gönderilmesi gerekmektedir.