Kamulaştırma Hukuku

Kamulaştırma Hukuku

Kamulaştırma Hukuku

Bugün Türkiye’de yatırım yapılan pek çok alanı ve yerli yabancı bütün yatırımcıları ilgilendiren kamulaştırma, kamulaştırma kararının alınmasından başlayarak, bu kararın uygulanması sırasında yaşanan pek çok sorunun giderilmesine kadar her aşamasında özel bir hukuki bilgi ve deneyim gerektirmektedir. Bu özelliği dolayısıyla da, sadece özel kişilerin değil, bazen idari kurum ve kuruluşların da işlemlerinde hukuksal destek talebinde bulunabildiği kamulaştırma hukuku, Hukuk Büromuzun en yoğun olarak danışmanlık ve avukatlık hizmeti verdiği alanlardan birini oluşturmaktadır.

Bilge Hukuk Bürosu özellikle, kamulaştırma işlemlerinin başlanmasından itibaren, uzlaşma tutanaklarının incelenmesi, kıymet takdir raporlarının incelenmesi, uzlaşma görüşmelerine katılınması, uzlaşma veya uzlaşmazlık tutanaklarının düzünlenmesi , taşınmazlara ilişkin olarak kıymet takdir komisyonlarının ve uzlaşma komisyonlarının oluşmasından dava sürecine kadarki işlemler ile  taşınmazın kamulaştırılması amacıyla ikame edilecek davaların takip edilmesi konusunda uzmanlaşmıştır. Büromuzun vekil olarak takip ettiği işler aşağıda sıralanmıştır.

  •  Bedel tespiti, tescil, maddi hatada düzeltim, vazgeçme nedeniyle taşınmazın geri alınması, eski hale iade, hasat edilmemiş ürün bedelleri vb. davalar
  •  Uzlaşma görüşmelerine katılma,

  •  Kamulaştırmasız el atma davaları

  •  Kamulaştırma Bedel Tespit ve Tescil Davaları

  •  Acele Kamulaştırma Davaları

  •  Kamulaştırma davaları

  •  İmar uygulamasından kaynaklanan davalar

  •  İmar Kanunu 18. Maddesi kapsamındaki davalar

  •  İpotek bedelinin artırımı davaları