Spor Hukuku

Spor Hukuku

Spor hukuku sporcu, kulüp ve federasyonlar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklara, hukukun genel ilkeleriyle bağdaşır çözümler bulmayı amaçlayan bir disiplindir ve özel hukukun bir dalı olarak kabul edilir. Dünyada saygın bir hukuk dalı olarak kabul edilirken, Türkiyede hala gelişmekte olan bir hukuk dalıdır. Futbol başta olmak üzere çeşitli spor dallarına olan ilginin oldukça yüksek olduğu ülkemizde spor sektörünün hukuki bir bakış açısı ile ele alınma ihtiyacı içinde olduğu açıktır.

Bilge Hukuk Bürosu olarak bizler de ülkemizde spor hukukunun bu gelişimine katkıda bulunmaya çalışmaktayız. Bu anlamda çalışmalarımızda spor hukukuna sadece sporcu ya da taraftar odaklı yaklaşmayıp spor dünyasındaki hukuki boşlukları keşfederek doldurma çabasıyla hareket etmekteyiz.

Hukuk büromuzun spor hukuku anlamında yerli ve yabancı tüzel ve gerçek kişi müvekkillerine sunduğu hizmet paketi içerisinde

  • Profesyonel sporcu sözleşmelerinin hazırlanması
  • Sporcuların tescil ve transfer süreçlerinin yönetimi
  • Sektör mensuplarına yönelik eğitim çalışmaları
  • Sporda haksız fiil sorumluluğu
  • Menajerlik sözleşmeleri
  • Hak mahrumiyetleri
  • Sporcu , külup ve antrenör arasındaki hukuki ihtilafların çözümü alacak davalarının görülmesi

gibi konular başta olmak üzere pek çok hukuki hizmet kalemi yer almaktadır. Spor hukuku alanındaki tüm hizmetlerimiz konusunda uzman bir hukukçu kadrosu ile sunulmaktadır