Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Büromuz tüm ceza mevzuatı çerçevesinde müvekkillerine hizmet vermektedir.

Bilge Hukuk Bürosu, müvekkillerine soruşturma aşamasından itibaren gereksinim duyulan her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini sağlamaktadır. Bilge Hukuk Bürosu, özellikle uzmanlık alanına giren Ticari Ceza Hukuku, İcra Ceza Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Ceza Hukuku dalları başta olmak üzere, soruşturma ve dava öncesinden soruşturma ve davaların yürütülmesi ile infaz aşamasına kadar, cezai yaptırım riski olan tüm iş ve işlemlere ilişkin danışmanlık hizmeti vermektedir.

  • Ceza soruşturmalarının başlatılması için şikayet ve suç duyurusu işlemleri
  • Şikayetçi ve müdahil vekili olarak ceza davalarının takibi
  • Şüpheli ve sanık müdafi olarak ceza davalarında savunma ve hukuki yardım
  • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurular
  • Askeri mahkemelerde ve disiplin mahkemelerinde sanık müdafiliği
  • Ceza hukukundan doğan maddi ve manevi tazminat davaları