Aile Hukuku

Aile Hukuku

Aile hukuku, nişanlılık, evlilik, boşanma ve ailenin korunması ve evliliğe ilişkin genel hükümleri; miras hukuku, miras bırakanın vefat etmeden önce yaptığı işlemler ile vefatından sonra mirasçılar arasında hakkın paylaşılmasını; diğer medeni hukuk ise, velayet, vesayet, kayyım, nüfus, yaş, evlatlık, babalık ve diğer genel hükümleri düzenleyen hukuk dalıdır. Bu hukuk dalındaki hizmetler, vekillik hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir.

 

Dava Vekilliği Hizmetleri;

 • Aile konutu ve uygulamaları
 • Ailenin korunmasına dair 4320 sayılı kanundan doğan davalar
 • Boşanma davaları
 • Evlat edinme izin davası
 • Evlenme izni, kadın için bekleme süresinin kaldırılması
 • Mal ortaklığı, ayrılığı, mal rejimleri
 • Mal rejiminde eşlerin yasal alım hakları
 • Mirasçılık belgesinin alınması
 • Mirasçılık belgesinin iptali davaları
 • Mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar
 • Mirasta defter tutulması
 • Nafaka davaları
 • Nişan bozulmasından doğan davalar
 • Nesebin reddi, nesebin tashihi ve babalık davaları
 • Maddi ve tazminat davaları
 • Tapu ve nüfus müdürlüklerinde isim düzeltilmesi, değiştirilmesi, yaş düzeltilmesi ve kazai rüşt davaları
 • Yabancı Mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi davaları
 • Terekede ihtiyati tedbirler
 • Tenkis ve mirasta iade davaları
 • Velayet davaları
 • Vesayet ve kayyım davaları
 • Vasiyetnamenin iptali davaları
 • Veraset ilamı çıkartılması (Mirasçılık Belgesi)

Danışmanlık Hizmetleri;

 • Aile hukukuna ilişkin korunma önlemlerinin alınması
 • Aile konutu üzerindeki hakların denetlenmesi
 • Eşler arası hukuki sorunların denetlenmesi ve giderilmesi
 • Eşler arası mal rejiminin denetlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması
 • Mirasçılık haklarının korunması ve denetlenmesi
 • Nafaka takibi
 • Velayetin denetlenmesi
 • Vesayetin denetlenmesi