Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Eşya hukukunun önemli bir parçası olan gayrimenkul hukuku, Türkiyede eşya hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların büyük bir çoğunluğunu oluşturmaktadır. Gayrimenkul hukuku, içerisinde bir çok detayları ve istisnaları ile birlikte oldukça geniş ve zor bir hukuk dalıdır. Bu alanda, hukuki danışmanlık almadan hareket edenler, birçok zorluklarla karşılaştıkları gibi, ileride meydana gelecek ciddi sıkıntılara da sebep olabilmektedirler.

Dava Vekilliği Hizmetleri ;

 • Ecrimisil davaları
 • Elatmanın önlenmesi (müdahalenin men-i) davaları
 • Her türlü irtifak hakkının kurulmasına ilişkin davalar
 • İpotek davaları
 • İstihkak davaları
 • İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) davaları
 • Kamulaştırma davaları
 • Kamulaştırmasız el atma davaları
 • İmar uygulamasından kaynaklanan davalar
 • İmar Kanunu 18. Maddesi kapsamındaki davalar
 • İpotek bedelinin artırımı davaları
 • Kat mülkiyeti yasasından kaynaklanan uyuşmazlıklar
 • Kira bedelinin tespiti davaları
 • Önalım (şüfa) davaları, İştira (alım) , vefa ( geri alım) davaları
 • Tapu iptal ve tescil davaları
 • Tapu Müdürlüğü ile kişiler arasındaki dava ve ihtilafların takibi
 • Tapu kayıtlarında mevcut hataların düzeltilmesine yönelik davalar
 • Tahliye davaları
 • Kadastro ve 2B davaları

Danışmanlık Hizmetleri;

 • Alım - satım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Gayrimenkul değerleme (ekspertiz) hizmeti
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin denetlenmesi düzenlenmesi
 • Gayrimenkul alım satım işlemleri, kiralanması, yabancıların gayrimenkul edinmeleri işlemleri için hukuki danışmanlık
 • Gayrimenkulün kira ödemelerinin aylık takibi, emlak ve kira geliri bakımından yıllık takipleri
 • İpotek sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • İpotek ve rehin tesisi işlemleri
 • İnşaat sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılması
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi ve doğan ihtilafların çözümlenmesi