Hukuk Müşavirliği/Danışmanlık

Hukuk Müşavirliği/Danışmanlık

Hukuk Müşavirliği/Danışmanlık

 • Cari hesap ilişkilerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Bayilik sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Franchising sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Hisse senetleri ve tahvil ile diğer sermaye piyasası hukuku işlemlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • İşletme defteri ve diğer ticari defterlerin denetlenmesi
 • Joint Ventures sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Know-how sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Leasing sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Lisans sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Mal-hizmet alım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Marka koruma
 • Satım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Sponsorluk sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Şirket Genel kurul toplantıları ve diğer hukuki zorunlulukların, defter ve kayıtlarının denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Şirket birleşmeleri ve devralmalarının denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Şirketin kambiyo senetlerinin düzenlenmesi
 • Şirkete verilen kambiyo senetlerinin kontrol edilmesi ve denetlenmesi
 • Ticari faturaların denetlenmesi
 • Ticari sözleşmelerin düzenlenmesi ve denetlenmesi
 • Ticari kredi sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Yerli şirketlerin yabancı ülkelerdeki yatırımlarının hukuki danışmanlığı
 • Yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş sözleşmeleri ve kuruluş işlemlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş, infisah, birleşme/devralma ve tür değiştirme işlemleri
 • Şirket genel kurul toplantılarının yapılması
 • Sermaye artırımları/indirimleri
 • Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında danışmanlık
 • Haksız rekabetin önlenmesi, tüketici mevzuatı kapsamında danışmanlık
 • Sigorta hukukuna ilişkin ihtilafların çözümü konusunda danışmanlık

Vakıflar ve Dernekler için Danışmanlık Hizmetleri;

 • Vakıfların ve derneklerin kurulması
 • Vakıf senedinin oluşturulması
 • Vakıf senedi değişiklikleri
 • Mütevelli heyet toplantıları
 • Vakıf tali mevzuatının oluşturulması