Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticaret Hukuku, ticari işletme hukuku, kıymetli evrak hukuku ve ortaklıklar hukuku şeklinde üç başlık altında incelenen önemli bir hukuk dalıdır. Bütün bir ticari hayatı düzenleyen ve kontrol altında tutmaya çalışan bu hukuk dalı, sağlıklı bir ticaret için can damarı niteliğindedir.  Ticaret ve şirketler hukuku konusunda, Bilge Hukuk Bürosu, müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. 

Dava Vekilliği Hizmetleri;

  • Haksız rekabet davaları

  • İflas ve iflas erteleme davaları

  • Marka-patent başvuru ve davaları

  • Şirketlerin alacak davaları

  • Ticaret unvanına tecavüzün önlenmesi davaları

  • Tüketici hukukundan doğan davalar

  • Vergi hukukundan doğan davalar

  • Sigorta hukukundan doğan davalar