İski dere yatağına imar geliyor mu?

22.05.2017 - 12:13

16 Ocak 2013 günü İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İSKİ Esas Yönetmeliği’nde yapmış olduğu değişiklikle, daha öce 100 metre olan su havzalarındaki dere mutlaklarını 10 metreye düşürdü… 

Anadolu Yakasında pek çok vatandaşı ilgilendiren “İSKİ Esas Yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Bu değişikliğe göre daha evvel 100 mt. Olan dere koruma bandı 10 Mt.ye düşürüldü. Ortaya çıkan 90 Mt. Lik alan da ise farklı imar uygulamaları vatandaşın lehine sonuçlar ortaya çıkaracak. 

Daha önceki yönetmelikte 100 Mt. Bandı yeşil alan ilan edilmiş ve bu alan “istimlak zorunluluğu “ kalkarken yeni yönetmelik ile “ İstimlak ve yeşil alan zorunluluğu 10 Mt.ye düşürüldü. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi İSKİ Esas Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı… Yapılan değişiklik ise Anadolu Yakasında pek çok ilçe ve bölgeyi  çok yakından ilgilendiriyor.

 

Konuyla İlgili bir gazetede yapılan haber karşılığında İSKİ Basın Bürosu bir cevap yayınlayıp konuyla ilgili açıklama yapmıştır. Cevabın bir kısmı; 

"Yapılan değişikliğe göre; içmesuyu havzalarındaki derelerin her iki tarafındaki “100 metrelik yapı yaklaşma mesafesi içmesuyu Havzaları Yönetmeliği’nin sadece 6.9(g) maddesinde “ İçmesuyu havzalarında EK-1’de isimleri verilen derelerin, orman alanları ve tarımsal niteliği korunacak alanlar dışında kalan kısımlarında; ıslah projesine uygun olarak bu derelerin ıslah kesitinin her iki yanında; temizlik, bakım ve onarımlarının yapılabilmesi maksadıyla imar planlarında en az 10 metrelik dere işletme bandı ayrılır. Dere ıslah alanı ile dere işletme bandları idarece kamulaştırılabilir” şeklinde düzenlenmiştir”. Yapılan değişiklik havza koruma sınırlarıyla birlikte değerlendirildiğinde mutlak ve kısa mesafeli koruma alanlarında herhangi bir yapılaşmaya müsade edilmediğine göre, havzalarda orta ve uzun mesafede kalan dere kesitlerinin tarım ve orman sahalarının dışında kalan bölümünü ilgilendirdiği görülecektir. 

Yeni yönetmelikten etkilenen derelerin tamamına yakını kuru dere vasfındadır. Havzalarda kalan yerleşim bölgelerinin tüm altyapı yatırımları tamamlanmıştır. Dünyadaki uygulamalarında da bu tür derelerde mesafeye dayalı koruma uygulaması bulunmamaktadır. "  Yazının devamı için 

http://iski.gov.tr/Web/basinHaberDetay.aspx?HID=211